START
LITE AV VARJE
UPP
STEKELHOTELL: Boplats för solitära steklar (vildbin mm.) Fylld med smala bambukäppar/vassrör i soligt och regnskyddat läge. Gynnar biologisk mångfald, pollinering, biologisk bekämpning mm. (Parasitiska steklar gynnas också.)
Stekelhotell 1 * *
(Tvåstjärnigt)
Stekelhotell 2 * * *
(Trestjärnigt)