START
HISTORIK
UPP

1979-1989. De första tio åren på Högamovägen 1

1979 HÄR SKALL HUSET STÅ!
Tre generationer: Tage Hallberg funderar - Ulf Åkerberg Hallberg planerar och Martin Hallberg Åkerberg fantiserar... 'skogstomt'. Elva år i kommunal tomtkö är över. Jag är med 'tomt'.

Placering av hus och garage - trädfällning med rep och bågsåg - elda ris - stamskydda utvalda träd - spara markförna - samla sten för kallmur - grävmaskin in 25 januari 1980 - markberedning för bottenplatta - I'm on the road!

2013

1980 VILLAVISNING
Pia Åkerbergs mormor Brita Stenström och mor Gunnel Hansson pÅ husesyn. Jag har ritat en enkel trädgÅrdsritning och färglagt en husfasadritning. Uppsatt i ett fönster för besökande. Inflyttning. Inköp av handredskap: Flåhacka, spett, spade, yxa, skottkärra mm. Trädgårdsskapandet kan börja... men var?
2013

1983 TRÄDGÅRDEN BÖRJAR TA FORM
Pia Åkerberg på väg ut i sommarvärmen. Mina första stapplande steg som trädgårdsskapare.

Grusgångar - storgatsten- kallmur av natursten- slipers. Basväxter: Fingerborgsblomma - Krollilja - Sedum - Karpaterklocka - Vresrosen 'Dagmar Hastrup' mm. Om ett år blir jag medlem i STA - Sällskapet Trädgårdsamatörerna. Då börjar 'Trädgårdsresan' på allvar...

2013

1989 VATTEN I TRÄDGÅRDEN
BÄCK. Meandrande - små vattenblänk - svagt porlande fall -
DAMM. Form - Storlek - Soltimmar - Forma för olika vattendjup - I våg - Mjukforma dammkanten med böjlig masonit - Betong: (H30 - fibermesh - luftporbildare - retarder mm.) Borsta dammkanten för att frilägga sten i betongytan mm. TACK Putte H/Å, Pelle H/Å, Sören E. Kåre S. och Peter Ö. för all hjälp!
2017

1989 SURJORDSPARTI OCH WOODLAND
Uppbyggnad: Upphöjda bäddar med blötlagda torvblock, mossklädda stenar, stubbar, grov torv, grenar, barr , kottar mm, (pH < 6). Keep on 'mulching' ! Gruslagda gångar och barrstigar. Sittplatser. Surjordsväxter: Från 'marktäckare' till lövträd och barrväxter. Oh, Underbara Magnolior - Rhododendron - Korneller - Sippor - Trillium - och Oh! Oh! Alla ni andra kära växter. Planteringen kan börja!
2013