START
TREVLIGA TRÄDGÅRDSBESÖK
UPP

Nerikes Allehanda Lördag 10 september 2016

Trädgård med asiatisk krydda

Trädgård. Ett besök i ULf T Åkerberg Hallbergs och Pia Åkerbergs trädgård ger inte bara en skönhetsupplevelse utan också en lektion i trädgårdskunskap Vi tar en sväng i trädgården tillsammans med Ulf som är en så kallad trädgårdsamatör och passionerat intresserad av trädgård

Ulf T Åkerberg Hallberg vill skapa en japansk känsla i sin trädgård.
Utgångsläget är en vinkelvilla, byggd 1980, på en nära 1000 kvadratmeter tomt som då bestod av tallmo med ett 50-tal tallar på. I dag är det en prunkande trädgård med olika biotoper och med mycket inspiration från japanska trädgårdar.

Solen silar sig ner mellan träden i trädgården. Ulfs filosofi är att plantera växter efter den miljö som finns på plats. Han har inte gjort som de flesta andra gör, kört dit ett antal lastbilslass med fin matjord. Nej, han har använt en helt annan metod.

-Jag har tagit bort cirka 130 kubikmeter av den magra förnan samt grus, sand, alv och sorterat upp. Det tog några år, säger han.

Man nästan baxnar när man hör det. Vilket jobb!

Men Ulf fortsätter och berättar att han, till skillnad från många andra runt Örebro, inte har någon lerjord på sin tomt. I stället har han skapa en naturträdgård utifrån dess egna förutsättningar där han använder kottar, barr, löv och grenar som jordförbättring.

- Jag har byggt upp olika biotoper utifrån om området är soligt, skuggigt, torrt eller blött. Huset står på en ås och sedan sluttar tomten i öster ner mot ett blötare parti där jag anlagt en damm, säger han.

Rätt växt på rätt plats, alltså och växterna har han i många fall dragit upp från frön.

- En trädgård behöver inte bara växter utan också djur. Trädgården ska erbjuda föda, bostäder, vatten och skydd för grodor, paddor, igelkott, fåglar och insekter, speciellt humlor. Jag har till och med brännässlor för där lägger fjärilar sina ägg. Inte har han speciellt mycket ogräs heller och även det har sin förklaring.

- Jag ser till att det finns täta näringsvävar med växter som blommar från tidig vår till sen höst. Dessutom har jag marktäckande växter som kväver ogräset. Det här gör att jag slipper stora skadeangrepp. I trädgården finns inga traditionella rabatter utan Ulf väljer att kalla de platserna för växtöar. I en växtö finns lökväxter, buskar, träd och perenner blandat. Mellan växtöarna finns plattgångar som är lagda med kolmårdsmarmor och gatsten.

Ulf är verkligen allkunnig kring trädgård men säger att när han och Pia byggde hus och flyttade dit kunde han ingenting. Han har lärt sig under tiden, läst på om olika växtslag under vintrarna.

- I början hade vi som många andra en vanlig trädgård med många fruktträd och buskar men i dag vill jag komma åt den japanska känslan, säger han. Han brukar hålla öppen trädgård någon gång om året för den som vill se mer.

Svavelpionens frukt.

Paraplyblad står vacker i trädgården så här års.
"Jag ser till att det finns täta näringsvävar med växter som blommar från tidig vår till sen höst."
Ulf T Åkerberg Hallberg

Naturträdgård
 
 • Här bor Pia Åkerberg samt Ulf T Åkerberg Hallberg.
 • Huset är ett vinkelhus som paret byggde 1980.
 • Tomten är 927 kvadratmeter och var från början tallmo.
 • Trädgården har skiftat utseende genom åren.
 • Från början var det en traditionell fruktträdgård med äpplen, vinbär, hallon etc.
 • En period satsade Ulf På att göra den till en mycket artrik trädgård med mängder av unika växter.
 • I dag är inriktningen förädlad naturträdgård som är japaninspirerad.
Ulfs tips för trädgården
 
 • Gör en trädgårdsplan, en enkel ritning i skala 1:100. Fundera ut uteplatser för olika tider på dygnet, storlek, material etc.
 • Skapa mikroklimat genom vindskydd av barrväxter eller luftiga plank. Stora stenar fungerar som värmemagasin inför kalla nätter.
 • Gå med i en trädgårdsförening och besök trädgårdar
 • Använd marktäckande växter i stället för bara gräsmatta. Det ökar den biologiska mångfalden för växter och småkryp.
 • Skapa din egen trädgårdsstil, kanske medelhavsträdgård eller minimalistiskt. Jag har naturträdgård med sydostasiatiska stänk.
 • Tänk på djuren, speciellt fåglar och pollinerande insekter som humlor bin och fjärilar.
 • Ta vara på regnvatten, lagra i tunnor eller ledner till en damm via en bäck.
 • Ta tilvara saltfritt sandningsgrus när du sopar runt tomten.

Dekoration. Det finns små utsmyckningar i den förädlade naturträdgården som är japaninspirerad.

Pias. Pia åkerberg sköter om växterna på altanen. Här finns många pelargoner, bland annat.

SKULPTUR. I trädgården finns inte bara växter och sten utan också en hel del dekorationer som förstärker intrycket av Japan och Asien.
Från Nerikes Allehanda, lördag 10 september 2016
Av
Marita Hellberg-Danielsson
 
foto: Lennart Lundkvist