START
VÄLKOMMEN
TILL EN
FÖRÄDLAD NATURTRÄDGÅRD

UPP

Trädgården är anlagd i kuperad skogsmiljö på kanten av en rasbrant. Befintlig natur är varsamt kompletterad med växter från likartade miljöer och växtzoner, framförallt från Sydostasien (Kina, Japan, Korea), Europa och Nordamerika.

Biologisk mångfald
Täta näringsvävar
Olika naturtyper

"Miljötänk"
Arbeta med - inte mot naturen
Föda - Boplats - Vatten - Skydd till trädgårdens djurliv

"Samklang med naturen"
Giftfritt

Emblem
Ekorre. Bild 11 Guldbaggar.

Villatomt, 927 m2 kuperad naturtomt.

Ett flertal trädgårdsrum och biotoper med mjuka väggar av låga lövträd, barrväxter, buskar, kläng- och klätterväxter.

Såväl marktäckande som höga perenner.

Bienna växter, lökar, knölar, ormbunksväxter, prydnadsgräs mm kompletterar.

Ca 100 m. smala böljande gångar i olika stenmaterial som genomkorsar trädgårdens olika "rum" och sammanbinder ett flertal mindre "slå dig ned"-platser.

Gräsmatta, 2,5 m2, naggas då och då i kanten av mig.

Ett flertal märkliga utsmyckningar i trä, glas, keramik, rostigt järn, mm. begränsas i antal då och då av min kära fru Pia.

Varje period av "växtsäsongen" har sina begivenheter, kanske medio maj - medio juni tilltalar mig mest.

DEN NATURVÄNLIGA TRÄDGÅRDEN

Tankar om vår FÖRÄDLADE NATURTRÄDGÅRD:
 • LÅT NATUREN OCH DITT ODLANDE GÅ HAND I HAND...
  Skapa mångfald i din trädgård. Många växt- och djurarter ger en mindre sårbar trädgård. Vi njuter av naturen utanför vår tomt... Försök locka in de bästa delarna av naturen innanför 'staketet'... ängsblommor... fjärilar... fåglar... igelkottar... grodor... salamandrar... skogsödlor... pollinerande insekter... 'nyttodjur' av alla de slag...

 • FÖLJ EKOLOGINS SPELREGLER. ARBETA MED, INTE MOT NATUREN...
  Det är nedbrytarna (bakterier, svampar, kvalster, maskar mm.) som behöver 'mat' (löv, barr, kvistar, gräsklipp mm.). Det är nedbrytarna som då skapar den näring som dina växter behöver... komplettera gärna, om så behövs, med naturgödsel, benmjöl mm.

 • TRÄDGÅRDENS TYSTE JORDFÖRBÄTTRARE: DAGGMASKEN...
  Daggmasken, vår flitige medarbetare, lever av förmultnande organiska ämnen... blad och andra växtdelar. Den både gödslar och genomluftar jorden.
  TACK MIN KÄRE TRÄDGÅRDSKAMRAT!

NÅGRA NATURNÄRA TANKAR:

 1. Räfsa inte för noga. Lämna kvar lite till dina nedbrytare och krafsande fåglar.
 2. Elda inte upp trädgårdsavfallet... Klipp i småbitar (5-10 cm) med t. ex. sekatör. Mata dina nedbrytare direkt i rabatterna eller kompostera.
 3. Odlar du? Täckodla... samodla... växelbruka.
 4. Behåll småbiotoper (berghällar, fuktstråk mm.)
 5. Skydda och behåll de inhemska arterna i din trädgård.
 6. 'Fågelträdgård'. Fågelbuskage för bobygge, skydd och föda. Vatten. Holkar med olika ingångshål, specialholkar mm.
 7. Ängsblommor... fjärilar... föda till fjärilslarven... nektarkällor till fjärilarna...
  FJÄRIL VINGAD SYNS FÖR SÄLLAN!
 8. VATTEN... ett måste. Från det lilla fågelbadet till den stora dammen.
 9. Stockar... ihåliga ... gömslen för många. Det finns ett rikt liv även i döda träd.
 10. Igelkotten... igelkottshus... rishögar.
 11. Det flygande däggdjuret... fladdermusen... fladdermusholkar.
  FLADDERMUS SÖKER SOMMARHUS!
 12. Skapa bohålor till pollinerande insekter...
  STEKELHOTELL!
 13. 'FÖRÄDLA' din trädgård med lämpliga växter... fjärilsväxter mm. Dofternas... smakernas.... alla SINNENAS TRÄDGÅRD. Ett angenämt sätt för oss att vara i trädgården... Upplev naturen direkt från hängmattan... Komplettera gärna med fler goda tankar om NATURTRÄDGÅRD.