START
BIOLOGISK
MÅNGFALD

UPP

Jag är en mes...
men ganska kaxig.


Fjäril.

Amiral söker föda i solhatten.

Svart duva på en veckas kortbesök.
(Semestertripp).

Hungrig humledrottning
frossar i vårljungens nektar.

Efter nektar i vårljungen
kan man testa rosenpionen.
Biologisk mångfald i vår naturträdgård
Vår Naturträdgård består av många olika naturtyper (biotoper) med en mångfald av växter och djur. Vi kan kalla den "Mångfaldsträdgård". En rikedom av blommande växter från tidig vår till sen höst . För trädgårdens rika djurliv som till exempel fåglar, pollinerande insekter som steklar (humlor, solitära bin mm.), fjärilar och många andra smådjur behövs:
  • BOPLATSER
  • FÖDA
  • VATTEN
  • SKYDD
  • ÖVERVINTRINGSPLATSER.
För oss finns många mjukt formade stigar i olika naturmaterial och ett flertal små välplacerade sittplatser.

Den "BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG" infaller årligen den 22 maj. ( Instiftat av FN . ) Det uppmärksammar vi med att ha Öppen Trädgård ...VÄLKOMMEN !

Wikipedia: Biologiska mångfalden (biodiversitet) är definierad i konventionen om B. M. som:
Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex där dessa organismer ingår. Detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. B.M. kan mätas över olika geografiska skalor, specifikt som här i våran Naturträdgård.

Till slut: Utarmningen av B.M. i trädgårdar beror till största delen av alltmer hårdgjorda ytor, "robotiserad" kortklippning av gräsmattor. Användning av olika bekämpningsmedel för skadedjur och ogräs inverkar också kraftigt.


Koltrast. Burr så kallt.
Jag väntar på äppelbitar ! Tack!