SURJORDSPARTIER
Surjord: Kemiskt sur (pH ca 4-6.)... sval... porös... fuktig men dränerad. "Upphöjd bädd": Torvblock... grov torv... grus... barrskogsförna... "mulcha".