START
TRÄD
UPP

 3A-T1.
Kopparlönn
 3A-T7.
Glanskörsbär
 3A-T8.
Guldalm
3A-T6.
Magnolia

3A-T5.
Engelsk magnolia
 3A-T4.
Buskmagnolia
 3A-T2.
Gulved
 3A-T3.
Snödroppsträd
Växtförteckning