ÅRLIGA BEGIVENHETER
Onsdagen den 22 maj kl. 10:00 - 20:00 uppmärksammar vi "BIOLOGISKA MÅNGFALDENS DAG". Välkommen till vår Naturträdgård med många livsmiljöer: Woodland, torräng, alpinparti med bäck, damm, mm. Boplatser, föda, vatten och skydd för djurlivet. Pollinerande steklar som humlor och solitära bin omhuldas speciellt .

Tack alla besökande till vår Naturträdgård under året.

PROGRAM FÖR VÄV- OCH/ELLER TRÄDGÅDSINTRESSERADE 2019
ÖPPEN TRÄDGÅRD, Biologiska Mångfaldens Dag. Onsdag den 22 maj kl. 10:00-20:00 Se Idag-spalt i tidningen: Nerikes Allehanda
ÖPPEN TRÄDGÅRD I "TUSEN TRÄDGÅRDAR" Återkommer 2020 Se hemsida: Tusen Trädgårdar
ÖPPEN TRÄDGÅRD I TIDNINGEN LAND Söndag den 21 juli kl. 12:00-18:00 Se hemsida: Tidningen Land
TRASMATTANS DAG Söndag den 28 juli kl. 11:00-16:00. Se hemsida: Naturens Teater Rånnesta
TRÄDGÅRDSBESÖK. Ring för tidsöverenskommelse. Ulf T. Hallberg: 019-36 02 14
BRICKEBACKENS VÄVSTUGA I ÖREBRO Vill Du besöka vävstugan...eller prata vävalster (trasmattor, plädar mm.) och vävning. Ring Pia. Pia B. Åkerberg: 019-36 02 14